เราคือใคร?

ตลาดไทยออนไลน์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค

สินค้าและผลิตภัณฑ์

เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอต่างๆ ของตกแต่งบ้าน อาหารของกินเล่น สุมนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย

Location: 43 ม. 14 ต. โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชรWebsite: facebook.com/pbporbaitoeyPhone: 085-6156369
Location: 451/2 ตำบล หัวดง อำเภอเมือง จ.พิจิตรPhone: 085-0395993
Location: 296 หมู่ 6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์Website: facebook.com/banhedlomnhaowPhone: 081-6206691
Location: 181 ม.9 ต. โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรPhone: 086-2141178
Location: หมู่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกWebsite: facebook.com/KruManochPhone: 087-5222491
Location: 142 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกPhone: 089-6119316 , 089-8578139

ตลาดไทยออนไลน์ ทำงานอย่างไร?

เว็บไซต์ ``ตลาดไทยออนไลน์`` เป็นสื่อการระหว่างผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าของตนมาขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์

01ติดต่อประสานงาน

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นำมาขึ้นเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ มาจากการที่ทีมงานขอเราได้ไปติดต่อประสานงานจากผู้ประกอนการในชุมชนท้องถิ่นโดยตรง

02ค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ได้ทำการจัดหมวดหมู่สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และยังสามารถค้นหาได้จากแผ่นที่ได้โดยตรงจากสถานที่ที่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอยู่

03ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำการติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงจากข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์