เราคือใคร?

ตลาดไทยออนไลน์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค

สินค้าและผลิตภัณฑ์

เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอต่างๆ ของตกแต่งบ้าน อาหารของกินเล่น สุมนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย

Location: 81 ม. ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ ตะพานหิน พิจิตรWebsite: facebook.com/hisobananaPhone: 056-647343 ,086-1525786
Location: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อาคารร้านค้า ล็อค 5/7 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกWebsite: facebook.com/kae.poomPhone: 083-1666656
Location: 459/377 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลกPhone: 087-2072525
Location: 72/42 ม.7 ซ.อนามัยวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลกWebsite: facebook.com/kusuma25350Phone: 081-2818699
Location: 451/2 ตำบล หัวดง อำเภอเมือง จ.พิจิตรPhone: 085-0395993

ตลาดไทยออนไลน์ ทำงานอย่างไร?

เว็บไซต์ ``ตลาดไทยออนไลน์`` เป็นสื่อการระหว่างผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าของตนมาขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์

01ติดต่อประสานงาน

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นำมาขึ้นเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ มาจากการที่ทีมงานขอเราได้ไปติดต่อประสานงานจากผู้ประกอนการในชุมชนท้องถิ่นโดยตรง

02ค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ได้ทำการจัดหมวดหมู่สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และยังสามารถค้นหาได้จากแผ่นที่ได้โดยตรงจากสถานที่ที่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอยู่

03ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำการติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงจากข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์