สินค้าแนะนำ จังหวัดสโขทัย

Location: 128/1 ม.7 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยPhone: 080-7000679
Location: 203/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัยWebsite: facebook.com/SangkhalokPhone: 087-7378611 , 084-4948890

ตลาดไทยออนไลน์ ทำงานอย่างไร?

เว็บไซต์ ``ตลาดไทยออนไลน์`` เป็นสื่อการระหว่างผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่จะนำสินค้าของตนมาขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์

01ติดต่อประสานงาน

สินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นำมาขึ้นเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ มาจากการที่ทีมงานขอเราได้ไปติดต่อประสานงานจากผู้ประกอนการในชุมชนท้องถิ่นโดยตรง

02ค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ได้ทำการจัดหมวดหมู่สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และยังสามารถค้นหาได้จากแผ่นที่ได้โดยตรงจากสถานที่ที่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอยู่

03ข้อมูลผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถทำการติดต่อกับผู้ประกอบการได้โดยตรงจากข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์

สินค้าและผลิตภัณฑ์

เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอต่างๆ ของตกแต่งบ้าน อาหารของกินเล่น สุมนไพร และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาคเหนือ

ผู้ประกอบการ 109 ราย
สินค้ารวม 1,255 รายการ

ภาคกลาง

ผู้ประกอบการ 123 ราย
สินค้ารวม 1,295 รายการ

ภาคอีสาน

ผู้ประกอบการ 42 ราย
สินค้ารวม 1,856 รายการ

ภาคใต้

ผู้ประกอบการ 344 ราย
สินค้ารวม 1,773 รายการ

Location: 128/1 ม.7 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยPhone: 080-7000679
Location: 296 หมู่ 6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์Website: facebook.com/banhedlomnhaowPhone: 081-6206691
Location: 127 ม.12 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ดPhone: 095-6468819
Location: 97 ม.10 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดPhone: 081-0037575 ,084-7847555

เราคือใคร?

ตลาดไทยออนไลน์

เว็บไซต์ตลาดไทยออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค