เชียงราย

  1. Home
  2. ภาคเหนือ
  3. เชียงราย
Filter
Filter × Close
Location: 5ม.1 ต.แม่สลอง อ.แม่สลอง จ.เชียงราย
Location: 334 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงรายPhone: 053771982, 08-7301-5118
Location: 115 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าก่อดำ อ. แม่ลาว จ.เชียงรายPhone: 0873044890
Location: 119 ม.14 บ้านศรีมงคล ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงรายWebsite: facebook.com/huenkhamphaengPhone: 081-3669447 081-7167373
Location: 102 ถ. อุตรกิจ ต.เวียง อ. เมืองจ.เชียงรายPhone: 094-760-4365
Location: 232/75 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายWebsite: facebook.com/FRUITHOUSE.THPhone: 09-5896-5356
Location: 198 ม.10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงรายWebsite: facebook.com/ThaweechokebeesPhone: 097-465–1699 09-2226-9951
Location: 187 ม.19 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงรายPhone: 085-618-8873, 063-404-2707