ชื่อสินค้า : แม่สำเนียง ผลไม้แปรรูป
ประเภทสินค้า : ขนมและของกินเล่น, ผลไม้
ชื่อผู้ประกอบการ : สำเนียง ทรัพย์ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2265182 , 084-7745394
Line : 0847745394
สถานที่ติดต่อผู้ประกอบการ : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อาคารร้านค้า ล็อค 9/9 – 9/12 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
บัญชี/พร้อมเพย์
พร้อมเพย์ : 0822265182


กล้วยแปรรูป

 • กล้วยตากเล็บมือนาง

  ครึ่งกิโล 70 บาท

 • กล้วยกวน

  70 บาท

 • กล้วยอบธรรมชาติ

  35 บาท


แกนสับปะรดอบแห้ง

 • แกนสับปะรดอบแห้ง

  80 บาท


กระยาสาทร

 • กระยาสาทร

  ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท


กาละแมร์

 • กาละแมร์

  ครึ่งกิโลกรัม 80 บาท


ข้าวเหนียวแดง

 • กล่องเล็ก

  50 บาท

 • กล่องใหญ่

  100 บาท


จาวตาลเชื่อม

 • จาวตาลเชื่อม

  กิโลกรัมล่ะ 180 บาท


บ๊วย

 • บ๊วยเค็ม

  80 บาท

 • บ๊วยทับทิม

  160 บาท

 • บ๊วยสีแดง

  80 บาท

 • บ๊วยสีดำ

  80 บาท


พุทธาจีน

 • พุทธาจีน

  80 บาท


มะเขือเทศราชินีอบแห้ง

 • มะเขือเทศราชินีอบแห้ง

  80 บาท


มะขามแปรรูป

 • มะขามแช่อิ่ม

  กิโลกรัมละ 160 บาท

 • มะขามกวน

  80 - 160 บาท

 • มะขามคลุก

  160 บาท

 • มะขามป้อมเปรี้ยว

  50 บาท

 • มะขามป้อมหวาน

  50 - 100 บาท


มะตูมเชื่อม

 • มะตูมเชื่อม

  กิโลกรัมละ 180


รากบัวเชื่อม

 • รากบัวเชื่อม

  กิโลกรัมละ 200 บาท


ลูกชิด

 • ลูกชิด

  80 บาท


ลูกท้อ

 • ลูกท้อ

  160 บาท


สตอเบอรี่อบแห้ง

 • สตอเบอรี่อบแห้ง

  100 บาท


ส้มแผ่น

 • ส้มแผ่น

  50 บาท


สมอ

 • สมอ

  120 บาท


สาเกเชื่อม

 • สาเกเชื่อม

  กิโลกรัมล่ะ 180 บาท


อินทผาลัม

 • อินทผาลัม

  80 บาท

 • อินทผาลัมแบบช่อ

  300 บาท

 • อินทผาลัมอบแห้ง

  100 บาท


 

Write a Review

Click to rate